RC Autoklub Mariánské Lázně

Modelářký RC Autoklub zabývající se převážně modely BUGGY v měřítku 1:6

Provozní řád

Provozní řád  RC areálu

LUXOR“

           Tento sportovní areál byl vybudován nemalými finančními prostředky firmy Vega Trucks s.r.o., a je určen pro provoz rádiem řízených modelů. Všichni, kteří používají areál RC dráhy, jsou povinni respektovat tento provozní řád.

           Vstup a využívání RC areálu je na vlastní nebezpečí, vlastník areálu nenese odpovědnost za   případný úraz či ztrátu odložených věcí.

           Užívání dráhy a areálu

           Vstup osobám mladším 15-ti let je povolen pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let, ostatním osobám na vlastní nebezpečí. Areál smí využívat výhradně členové RC Autoklubu Mariánské Lázně. Ostatní modeláři smí využívat areál a dráhu pouze po zaplacení poplatku 50,-kč na jeden den, přičemž přednostní právo na užívání dráhy mají členové RC autoklubu Mariánské Lázně. Člen RC autoklubu Mariánské Lázně má možnost pozvat ( resp. vzít sebou ) na dráhu příznivce RC modelů, kteří však musí respektovat provozní řád.

        Použití řídící věže

           Řídící věž je určena pro závodníky, rozhodčí a časomíru, kteří používají věž pro řízení modelů a přehled dění na dráze. Používání věže k jiným účelům je zakázáno. Vstup na řídící věž je povolen pouze se souhlasem člena RC autoklubu Mariánské Lázně, který je na místě, a jenž zajistí odemčení vrátek, bránícím volnému vstupu na věž. Bez tohoto souhlasu je vstup na řídící věž ZAKÁZÁN. Vstup osobám mladším 15-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let, ostatním osobám na vlastní nebezpečí..

         Provoz na dráze

           Dráha je určena výhradně pro provoz modelů aut se spalovacím nebo elektro-motorem v měřítcích modelů aut do velikosti 1:5.. S ohledem na provoz autokempinku LUXOR a údržbu tratě, se její používání k jízdě modelů aut řídí interním předpisem RC autoklubu Mariánské Lázně, který schvaluje jeho výbor. Ten schvaluje dny v týdnu a časový interval, kdy je možné dráhu používat pro provoz modelů.

           Provoz modelů aut

           Na dráze smí být provozována pouze auta a modely s plně funkčním ovládáním a v bezvadném technickém stavu. V prostoru dráhy se smí součastně pohybovat maximálně deset modelů aut, přičemž každý jezdec je povinen respektovat ostatní modely, případně mechaniky pohybující se po dráze. Mimo vyznačenou dráhu je zákaz řídit a provozovat modely.

           Frekvence

           Modelář je povinen před zapnutím a použitím modelu neprodleně označit svůj vysílač visačkou s číslem kanálu a to viditelně. V případě, že je jeho kanál obsazen, nesmí v žádném případě zapnout vysílač, dokud nepřestane závodník s obsazenou frekvencí jezdit, a visačku s příslušnou frekvencí nevrátí na tablo. Tablo s frekvencemi je umístěno na kontejneru pod řídící věží. Toto ustanovení se netýká modelářů využívajících systém Spektrum.

           Bezpečnost provozu

           Dráha je určena výhradně pro provoz rádiem řízených modelů aut. Je zakázáno vjíždět na dráhu a její bezprostřední okolí jakýmikoliv dopravními prostředky, vyjma techniky, určené pro údržbu plochy. Je zakázáno provádět úmyslné nájezdy s modely na diváky a provádět jinak nebezpečné manévry, které bezprostředně ohrožují bezpečnost lidí, či jejich majetku. Parkování vozidel je povoleno pouze na asfaltové ploše v areálu AC Luxor, podél příjezdové cesty u lesa.

           V případě poškození části areálu je každý povinen toto oznámit majiteli areálu.

           V areálu je přísně zakázáno:

·         jízda na kole, motocyklech, skateboardech a jiných motorových či nemotorových vozidlech

·         jízda na kolečkových bruslích

·         užívání alkoholických nápojů, drog a jiných omamných prostředků

·         venčení psů a jiných domácích zvířat

           !!!!Porušení těchto zákazů, či jakýchkoliv jiných pravidel dle tohoto provozního řádu může být důvodem k vykázání z areálu!!!!

           udržování pořádku

           Každý návštěvník RC areálu je povinen udržovat čistotu a pořádek. Pro odkládání odpadků jsou určeny odpadkové koše umístěné v areálu AC Luxor, případně provizorní koše umístěné v areálu RC dráhy.

           MAJITEL:

           VEGA TRUKS s.r.o.

           tel: 777 724 800

 

 

 
Modelářský klub RCA Mariánské Lázně, Česká 755, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, email:club@rcaml.cz, tel. 00420777724800